Highlight Dragon

Kasalukuyang mga pangyayari ({{vm.model.currentEvents.length}})

Paparating na Kaganapan ({{vm.model.upcomingEvents.length}})

Trading Hub

Tingnan lahat

Wizard Hollow

Tingnan lahat

Arena Session

Tingnan lahat

Current Collectible Quests

Tingnan lahat

Alliance Chest

Tingnan lahat

Newest Dragons

Tingnan lahat

Quests

Tingnan lahat

{{ 'Top \{\{number\}\} strongest Heroic Dragons'.translate({ number: 10 }) }}

Tingnan lahat

{{ 'Top \{\{number\}\} strongest Mythical Dragons'.translate({ number: 10 }) }}

Tingnan lahat

{{ 'Top \{\{number\}\} strongest Legendary Dragons'.translate({ number: 10 }) }}

Tingnan lahat

{{ 'Top \{\{number\}\} strongest Common Dragons'.translate({ number: 10 }) }}

Tingnan lahat

{{ 'Top \{\{number\}\} strongest Epic Dragons'.translate({ number: 10 }) }}

Tingnan lahat

{{ 'Top \{\{number\}\} strongest Rare Dragons'.translate({ number: 10 }) }}

Tingnan lahat

{{ 'Top \{\{number\}\} strongest Very Rare Dragons'.translate({ number: 10 }) }}

Tingnan lahat

Highlight Dragon

Quests

Tingnan lahat

Dragon Category

{{vm.slide.title}}